Số điện thoại gọi miễn phí

Lưu ý rằng số điện thoại gọi miễn phí chỉ có sẵn tại các quốc gia liệt kê dưới đây.

Ngôn ngữ dịch vụ: tiếng Anh tại mọi thời điểm, tiếng Trung Quốc và tiếng Đức vào giờ hành chính tại hai quốc gia này

Singapore : 001800 - 2255 6956  Có thể gọi được từ điện thoại di động

Quốc gia Số điện thoại gọi miễn phí Có thể gọi bằng di động không?
Argentina 00800 - 2255 6956 No
Australia 0011800 - 2255 6956 Yes
Austria 00800 - 2255 6956 Yes
Belgium 00800 - 2255 6956 Yes
Brazil 0021800 - 2255 6956 Yes
Canada 1 - 855 - 862 - 5560 Yes
China 0086-400-8423539 Yes
Cyprus 00800 - 2255 6956 Yes
Czech Republic 00800 - 2255 6956 Yes
Denmark 00800 - 2255 6956 Yes
Estonia 00800 - 2255 6956 Yes
Finland 00800 - 2255 6956 No
France 00800 - 2255 6956 Yes
Germany 0800 - 1656502 Yes
Greece 00800 - 2255 6956 No
Hong Kong 001800 - 2255 6956 Yes
Hungary 00800 - 2255 6956 Yes
India 0008000 - 410044 Yes
Indonesia 00780 - 34111945 No
Ireland 00800 - 2255 6956 No
Israel 014800 - 2255 6956 Yes
Italia 00800 - 2255 6956 No
Japan 010800 - 2255 6956 Yes
Kyrgyzstan 00800 - 2255 6956 No
Latvia 00800 - 2255 6956 No
Luxembourg 00800 - 2255 6956 Yes
Malaysia 00800 - 2255 6956 No
Malta 00800 - 2255 6956 No
Mexico 01-800-123-1807 Yes
Moldavia 00800 - 2255 6956 No
Netherlands 00800 - 2255 6956 Yes
New Zealand 00800 - 2255 6956 Yes
Norway 00800 - 2255 6956 Yes
Philippines 00800 - 2255 6956 Yes
Poland 00800 - 2255 6956 Yes
Portugal 00800 - 2255 6956 Yes
Russia 810800 - 2255 6956 No
Singapore 001800 - 2255 6956 Yes
Slovenia 00800 - 2255 6956 No
South Africa 09800 - 2255 6956 Yes
Spain 00800 - 2255 6956 Yes
Sweden 00800 - 2255 6956 Yes
Switzerland 00800 - 2255 6956 Yes
Taiwan 00800 - 2255 6956 Yes
Thailand 001800 - 2255 6956 Yes
Turkey 0811-2130043 Yes
United Kingdom 0800-4725447 Yes
United Arab Emirates 8000 - 410945 Yes
USA 1 - 855 - 862 - 5560 Yes
Uzbekistan 810800 - 2255 6956 No
Viet Nam 12032378 Yes