Bạn chưa có thời gian ghé thăm Trung tâm logistics của chúng tôi?

Hãy trải nghiệm Kho trực quan 360 độ trên trang web của chúng tôi.

kuehne-nagel.asia/index.php

Username: KNhub

Password: admin@123


Giải pháp trong lĩnh vực Contract Logistics

Với mạng lưới toàn cầu và sự am hiểu địa phương một cách tường tận, đội ngũ Contract Logistics của chúng tôi sẽ biến những thách thức trong logistics trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi cho bạn.

Trở thành đối tác của Kuehne + Nagel, bạn sẽ giảm thiểu được tài sản cần đầu tư và gia tăng hiệu suất thu hồi về tài chính, cải thiện việc quản lý tồn kho và nâng cao chất lượng và dịch vụ khách hàng. Hãy theo dõi video dưới đây và tìm hiểu chúng tôi đã làm thế nào!


Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.