Với mạng lưới toàn cầu và sự am hiểu địa phương một cách tường tận, đội ngũ Contract Logistics của chúng tôi sẽ biến những thách thức trong logistics trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi cho bạn.

Trở thành đối tác của Kuehne + Nagel, bạn sẽ giảm thiểu được tài sản cần đầu tư và gia tăng hiệu suất thu hồi về tài chính, cải thiện việc quản lý tồn kho và nâng cao chất lượng và dịch vụ khách hàng. Hãy theo dõi video dưới đây và tìm hiểu chúng tôi đã làm thế nào!

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tích hợp toàn diện trong quá trình lập kế hoạch, kiểm soát và triển khai logistics. Xuyên suốt quá trình từ đầu vào đến đầu ra, chúng tôi thiết kế các giải pháp tối ưu tạo ra lợi thế cạnh tranh cho bạn.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

Dịch vụ hậu cần cho hàng nhập

Kuehne + Nagel cung cấp dịch vụ kho bãi và phân phối bao gồm logistics cho hàng nhập, hàng xuất, hậu cần hậu mãi, hậu cần phân phối, hậu cần sản xuất
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên các đơn hàng và hàng hóa để điều phối công tác vận chuyển và lưu kho
 • Dịch vụ quản lý hàng tồn kho bởi nhà cung cấp (VMI)
 • Dịch vụ quản lý tích hợp hãng vận chuyển & kê khai hải quan
 • Hệ thống sản xuất của Kuehne + Nagel: tiết giảm lãng phí trong toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ, trao quyền cho người lao động, quản trị thông qua quản lý trực quan, cam kết về kiểm soát chất lượng
 • Dịch vụ quản lý nhà cung cấp/đơn hàng
Kuehne + Nagel cung cấp dịch vụ kho bãi và phân phối bao gồm logistics cho hàng nhập, hàng xuất, hậu cần hậu mãi, hậu cần phân phối, hậu cần sản xuất

Dịch vụ hậu cần cho hàng xuất

 • Tối ưu hóa tải trọng, bao gồm: gom hàng, chuyển hàng trực tiếp không qua lưu kho (cross-decking), và lập thời gian biểu
 • Theo dõi trong suốt quá trình vận chuyển
 • Quản lý đơn hàng, giá, hàng hóa và báo cáo
 • Tăng tốc độ chuỗi cung ứng
Kuehne + Nagel cung cấp dịch vụ kho bãi và phân phối bao gồm logistics cho hàng nhập, hàng xuất, hậu cần hậu mãi, hậu cần phân phối, hậu cần sản xuất

Dịch vụ hậu cần nội bộ

 • Thiết bị chuyên dụng, đa người dùng
 • Vận hành kho bãi theo nhu cầu
 • Vận hành theo KPI
 • Quy trình VMI có thông báo tới nhà cung cấp
 • Quy trình quản trị hàng tồn kho chặt chẽ
 • Các dịch vụ giá trị gia tăng
Kuehne + Nagel cung cấp dịch vụ kho bãi và phân phối bao gồm logistics cho hàng nhập, hàng xuất, hậu cần hậu mãi, hậu cần phân phối, hậu cần sản xuất

Dịch vụ hậu cần hậu hậu mãi / đảo ngược

 • Quy trình Hoàn trả sản phẩm (RMA) phục vụ quản lý hàng hóa bị hoàn trả
 • Giám sát, phân loại/kiểm tra
 • Gia công, làm mới hoặc sửa chữa
 • Quản trị chặt chẽ công tác loại bỏ sản phẩm
Kuehne + Nagel cung cấp dịch vụ kho bãi và phân phối bao gồm logistics cho hàng nhập, hàng xuất, hậu cần hậu mãi, hậu cần phân phối, hậu cần sản xuất

Dịch vụ hậu cần phân phối

 • Phân tích mạng lưới và tối ưu hóa tải trọng
 • Dịch vụ kiểm tra hàng hóa và thanh toán
 • Theo dõi quá trình vận chuyển và giao nhận để đảm bảo tính chính xác và thời gian cam kết; lưu giữ chứng từ giao nhận hàng hóa
 • Tích hợp hệ thống vận chuyển và kho bãi
Kuehne + Nagel cung cấp dịch vụ kho bãi và phân phối bao gồm logistics cho hàng nhập, hàng xuất, hậu cần hậu mãi, hậu cần phân phối, hậu cần sản xuất

Dịch vụ hậu cần sản xuất

Giải pháp Just-In-Time (JIT) cho phép nhà sản xuất liên kết đồng bộ với nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu của dây chuyền sản xuất. Theo đó, chúng tôi cũng cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng như dịch vụ tháo dỡ, đóng bao bì, dán nhãn/mác, sắp xếp và ghép nối các cấu phần tương ứng với chuỗi lắp ráp, gom cấu phần cần lắp ráp, lắp ráp từng phần, cung ứng các cấu phần phục vụ lắp ráp sản xuất và xử lý đơn vị tải không chở hàng hóa.