Logistics trong lĩnh vực Dầu khí của Kuehne+Nagel tận dụng tất cả các dịch vụ vận tải cần thiết của chúng tôi để vận chuyển vật liệu cho ngành Dầu khí qua chuỗi cung ứng. Các nhiệm vụ logistics phức tạp đòi hỏi phải có những giải pháp được thiết kế chính xác. Chúng tôi tận dụng các sản phẩm và cơ sở hạ tầng cốt lõi của mình để kiểm soát chi phí cho bạn và bảo đảm dịch vụ khách hàng vượt trội.

  • Hơn 600 chuyên viên phục vụ trong ngành dầu khí ở trên 50 địa điểm
  • Các hoạt động trung tâm chiến lược
  • Các giải pháp cho ngành được thiết kế riêng
  • Cấu trúc Quản lý khách hàng trọng điểm
  • Các nhóm dịch vụ toàn cầu được thiết kế cho khách hàng
  • Các dịch vụ hỗ trợ trên bờ
  • Trung tâm Năng lực giàn khoan chuyên biệt

Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ và phương thức vận chuyển, bao gồm: