KN Login vận hành như một hệ thống kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng của khách hàng. Các công cụ tiên tiến có thể tùy chỉnh của KN Login giúp khách hàng giám sát lô hàng và thông tin về lô hàng để chủ động can thiệp nếu cần – nhờ đó, hoạt động vận hành trở nên an toàn và hiệu quả hơn bao giờ hết.  

Trình quản lý sự kiện trên KN Login chủ động hiển thị thông báo cập nhật trạng thái khi đã hoặc sắp hoàn thành từng bước trong quá trình vận chuyển. Bên cạnh đó, KN Login tích hợp sẵn cơ chế phản hồi có thể nhận diện các thay đổi trong kế hoạch cũng như những gián đoạn thực tế hoặc tiềm ẩn. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ đưa ra các thông báo, giúp rút ngắn thời gian phản hồi và giúp khách hàng đưa ra quyết định nhanh hơn với đầy đủ thông tin.


KN Login cho phép truy cập toàn bộ dữ liệu quan trọng và cung cấp các công cụ tiên tiến để giám sát và quản trị các quy trình quan trọng xuyên suốt chuỗi cung ứng từ điểm giao nhận hàng ban đầu tới điểm giao nhận hàng cuối cùng.

 


Dịch vụ giá trị gia tăng

  • Giám sát và thông báo chủ động giúp kiểm soát chặt chẽ hơn và mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn
  • Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và giúp khách hàng tránh vướng mắc khi làm việc với  đối tác bởi tất cả vấn đề quan trọng trong quy trình mua bán và logistics đều được giám sát đầy đủ.
  • Email thông báo từ KN Login có thể bao gồm thông tin tham chiếu của khách hàng và các đường link tới hình ảnh chứng từ.
  • Nhận thông báo tự động khi hoàn thành từng cột mốc xác định hoặc khi các chứng từ/thông tin tham chiếu cụ thể của khách hàng được cung cấp.
  • Dễ dàng nhận diện những gián đoạn thực tế và tiềm ẩn cũng như các thay đổi trong kế hoạch dựa trên các ngoại lệ tùy chỉnh trước.