KN Login cung cấp các giải pháp tương tác trên một nền tảng chung giúp khách hàng dễ dàng trao đổi thông tin với đối tác. Các hệ thống, quy trình và yếu tố con người được tích hợp chặt chẽ giúp thúc đẩy quá trình tương tác của tất cả các bên liên quan.

Trình lập kế hoạch giao hàng tương tác - Interactive delivery planner (IDP) cho phép lập kế hoạch trực tuyến theo thời gian thực. Tính năng này giảm thiểu trao đổi qua lại, hỗ trợ lập kế hoạch giao hàng tối ưu đối với các lô hàng vận tải hàng nguyên công-ten-nơ (FCL) và hàng lẻ (LCL) đường biển, đồng thời hỗ trợ sắp xếp thứ tự ưu tiên giao nhận hàng. Công cụ đăng ký KN Login hoạt động 24/7, giúp việc đặt chỗ cho mọi lô hàng trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn bao giờ hết.


KN Login giúp nâng cao năng suất và hiệu quả nhờ cung cấp môi trường tương tác an toàn, tin cậy, kết nối bên giao hàng, bên nhận hàng, Kuehne + Nagel và các bên thứ ba.


Dịch vụ giá trị gia tăng

Tương tác thuận tiện với đối tác, tạo ra luồng trao đổi thông tin và sản phẩm tối ưu

  • Đẩy mạnh tính tương tác thông qua quá trình trao đổi dễ dàng, thuận tiện giữa các bên liên quan
  • Thông tin mật được đảm bảo an toàn nhờ phân quyền các lớp truy cập dữ liệu theo vai trò của đối tượng truy cập
  • Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu thống nhất theo nhóm, hỗ trợ hiệu quả quá trình ra quyết định với đầy đủ thông tin
  • Nâng cao hiệu suất hoạt động lập kế hoạch và thực thi cũng như tính an toàn, bảo mật nhờ thay thế các quy trình xử lý thủ công bằng các luồng công việc do hệ thống thực hiện
  • Các bên dễ dàng kết nối trong hệ thống KN Login trong suốt quá trình mua bán và phân phối