Bộ công cụ quản trị thông tin tiên tiến của KN Login giúp khách hàng kiểm soát dữ liệu một cách hiệu quả. Bộ công cụ này tạo ra bức tranh thông tin chi tiết, chính xác về chuỗi cung ứng, từ đó giúp khách hàng đưa ra quyết định nhanh chóngnhận diện được các cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Kuehne + Nagel đã tích hợp SAP® BusinessObjects™ vào hệ thống KN Login để tạo ra các công cụ báo cáo mạnh mẽ và tiên tiến nhất, cung cấp dữ liệu phục vụ mục tiêu hoạt động của khách hàng. KN Login giúp dự báo những thông tin mà khách hàng cần để đánh giá hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng, hỗ trợ lập kế hoạch hiệu quả hơn, đồng thời, hỗ trợ trao đổi thông tin với đồng nghiệp và đối tác một cách phù hợp. Chúng tôi có thể tạo ra những báo cáo và số liệu thống kê tùy chỉnh theo yêu cầu cũng như cung cấp các chức năng giúp khách hàng tùy chỉnh báo cáo và dữ liệu của mình.


Bảng điều khiển KN Login giúp quý khách có cái nhìn tổng quan về mọi hoạt động logistics và quy trình đặt hàng trong chuỗi cung ứng, dự báo quá trình vận chuyển, tổng hợp các sự kiện quan trọng và các thông báo ngoại lệ trong chuỗi cung ứng.


Dịch vụ giá trị gia tăng

Cung cấp bức tranh tổng quan về chuỗi cung ứng cùng các công cụ tối ưu hóa hiệu quả

  • Kết nối các tập dữ liệu khác nhau thành bức tranh thông tin gắn kết, hỗ trợ quá trình ra quyết định, từ đó nâng cao hiệu quả và hiệu suất của chuỗi cung ứng
  • Lựa chọn phong phú về tiêu chuẩn và mẫu báo cáo phục vụ công tác phân tích chuỗi cung ứng, lập báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất nhờ tích hợp ứng dụng SAP BusinessObjects
  • Hỗ trợ dự báo nhu cầu và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ
  • Giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về toàn bộ chuỗi cung ứng
  • Thiết lập các quy trình phân quyền nhanh chóng nhờ cung cấp nền tảng dễ dàng sử dụng