KN Login cung cấp tính năng theo dõi tích hợp cho mọi đơn vị vận chuyển, nhờ đó cho phép khách hàng theo dõi và quản lý hàng hóa hiệu quả hơn. Tính năng này cho phép khách hàng đưa ra cam kết phù hợp với đối tác về thời gian sản xuất và hoàn thành lô hàng, nhờ đó nâng cao hiệu quả tương tác với đối tác cũng như hiệu quả hoạt động.

Trong bối cảnh số lượng nhà cung cấp, khách hàng và đối tác ngày càng lớn, tính năng theo dõi từ đầu tới cuối ngày càng đóng vai trò quan trọng. KN Login là cửa sổ cung cấp bức tranh tổng thể về toàn bộ chuỗi cung ứng. KN Login đồng bộ hóa dữ liệu các luồng di chuyển của hàng hóa, nhờ đó cung cấp cho khách hàng bức tranh thông tin chi tiết, đầy đủ về tất cả các hình thức vận tải, địa điểm, đối tác và quy trình. Ứng dụng cũng cho phép quý khách quản lý hiệu quả các hoạt động logisics, giảm thiểu chi phí và rủi ro.


KN Login cung cấp tính năng theo dõi chuỗi cung ứng và các giải pháp quản trị ưu việt nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả một cách bền vững. Ứng dụng cung cấp bức tranh tổng quan về luồng di chuyển của toàn bộ hàng hóa, mở rộng phạm vi phân phối chuỗi cung ứng của quý khách tới nhiều quốc gia và ngành nghề khác nhau


Dịch vụ giá trị gia tăng

 Theo dõi chuỗi cung ứng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác:

  • Theo dõi theo thời gian thực, từ đầu tới cuối
  • Bức tranh tổng thể về các quy trình thực hiện trong chuỗi cung ứng
  • Kiểm soát di chuyển hàng hóa theo sự kiện
  • Giao diện người dùng đơn giản, thuận tiện
  • Tìm kiếm ngoại lệ
  • Theo sát luồng di chuyển vật lý của lô hàng theo thời gian thực bất kể đơn vị vận chuyển và hình thức vận chuyển
  • Định vị địa điểm lô hàng vận chuyển và hàng hóa thuộc chuỗi cung ứng một cách dễ dàng, nhanh chóng