1.     Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại đây.

Miễn thuế đối với các hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng; hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Điều ước quốc tế thực hiện theo quy trình hướng dẫn riêng của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

 

2.     Công văn số 3556/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2018 của Tổng cục Hải quan về thuế bảo vệ môi trường tại đây.

Xăng, dầu, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Hàng hóa là nhiên liệu hỗn hợp chứa xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch và nhiên liệu sinh học thì số lượng hàng hóa tính thuế trong kỳ là số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch có trong nhiên liệu hỗn hợp mà được quy đổi ra đơn vị đo lường quy định tính thuế của hàng hóa tương ứng.

 

3.     Thông tư 04/2018/TT-BCT ngày 02/4/2018 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN tại đây.

Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN, đáp ứng quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, có C/O mẫu D theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

4.     Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại đây.

 

5.     Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa tại đây.

Vị trí: dễ quan sát; trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì bên ngoài thì bao bì bên ngoài phải có nhãn và trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc.

Kích thước: tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường.

Màu sắc: chữ, chữ số có màu sắc tương phản với màu nên của nhãn.

Ngôn ngữ: tiếng Việt, trừ một số trường hợp đặc biệt.

 

6.     Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính v/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện và bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại đây.

 

7.     Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài tại đây.

Miễn lệ phí môn bài: doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

 

8.     Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không tại đây.

 

9.     Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21/01/2016 của Bộ Y tế Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu tại đây.

 

10.  Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại đây.