Công ước SOLAS (Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng Con người trên biển) – Quy định VGM (Xác nhận khối lượng công-ten-nơ chứa hàng) = Tổng trọng lượng hàng hóa, Thiết bị hỗ trợ tải hàng, Vật lót hàng và Trọng lượng vỏ Công-ten-nơ có hiệu lực từ ngày 1/7/2016

Công-ten-nơ chở quá trọng lượng đã gây ra những vụ việc và tai nạn nghiêm trọng. Trước tình trạng này, cộng đồng vận tải biển quốc tế đã có biện pháp ngăn chặn các đơn vị vận tải khai báo sai trọng lượng công-ten-nơ. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) hợp tác với các đại diện của ngành vận tải biển đã thông qua các quy tắc cụ thể trong Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng Con người trên biển (SOLAS).

Quy định “VGM” (Xác nhận khối lượng công-ten-nơ chứa hàng”) sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông, hạ tầng và quy trình của tất cả các bên tham gia trong chuỗi cung ứng. Thời gian thực hiện các biện pháp và yêu cầu của quy định “VGM” rất ngắn và Kuehne + Nagel đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác chuyên chở và trung tâm thương mại điện tử để đảm bảo các tiêu chuẩn và quy trình lưu thông toàn cầu được hiệu quả và đáng tin cậy.

World map SOLAS Americas Europe & Africa Asia & Australia

Nhấn chuột vào từng khu vực địa lý để biết thêm các hướng dẫn và quy định thực hiện của mỗi quốc gia theo Hội đồng Vận tải biển Thế giới.