Là khách hàng của Kuehne + Nagel, quý khách có thể dễ dàng khai báo khối lượng công-ten-nơ được xác nhận (VGM) cho các công-ten-nơ đã đóng hàng thông qua KN VGM Portal.

Khách hàng cần các thông tin sau:

  • Số công-ten-nơ và số niêm phong
  • VGM (khối lượng công-ten-nơ được xác nhận)
  • Phương thức xác nhận

Bằng cách nhấp chuột vào mục Confirm and Submit (Xác nhận và Gửi), khách hàng đã chuyển thông tin tới các hệ thống của Kuehne + Nagel và hoàn thành các yêu cầu khai báo VGM.


Hướng dẫn sử dụng công cụ

Mục “Shipment” (lô hàng) sẽ hiển thị các thông tin mặc định về lô hàng khách hàng đã đặt.
Nhấp chuột vào “Tracking” để biết thêm thông tin chi tiết.

Trong mục “Verified Gross Mass (VGM) Declaration” (Khai báo khối lượng công-ten-nơ được xác nhận (VGM), vui lòng kiểm tra số lượng công-ten-nơ mà quý khách đã đặt. Nếu quý khách  đặt nhiều công-ten-nơ, vui lòng sao chép nội dung Verification Company (Công ty kiểm định) và Authorized person (Người được ủy quyền) cho tất cả các công-ten-nơ.

Trong mục “Booked containers(Công-ten-nơ đã đặt), nhấp chuột vào mục “Show all containers(Hiển thị tất cả Công-ten-nơ) để kiểm tra và xem lại toàn bộ danh mục công-ten-nơ mà quý khách đã đặt cho các lô hàng của mình.

Vui lòng nhập thông tin công-ten-nơ cho từng loại công-ten-nơ tương ứng.

Sau đó, nhập số Công-ten-nơ và số niêm phong của từng loại công-ten-nơ đã đặt.

Tiếp đó, nhập Khối lượng Công-ten-nơ được xác nhận (VGM) = trọng lượng công-ten-nơ đã đóng hàng bao gồm trọng lượng hàng hóa, vật liệu xếp hàng/máng tải hàng/bệ đỡ hàng, vật liệu lót hàng, vật liệu bảo vệ hàng và trọng lượng vỏ công-ten-nơ.

Lựa chọn hình thức quý khách đã áp dụng để cân trọng lượng công-ten-nơ (xem bên dưới để biết thêm thông tin về các phương pháp thực hiện).

 

Phương pháp 1  

Sau khi đóng gói và niêm phong công-ten-nơ, bên giao hàng tiến hành cân trọng lượng công-ten-nơ đã đóng hàng hoặc sắp xếp một bên thứ 3 thực hiện công việc này

 

  
 

 

 

   

 

Phương pháp 2 

Bên giao hàng hoặc một bên thứ 3 theo sắp xếp của bên giao hàng, có thể cân toàn bộ khối lượng bao bì và hàng hóa bao gồm khối lượng bệ đỡ hàng, vật liệu lót hàng, các vật liệu đóng hàng và vật liệu bảo vệ khác được đóng cùng trong công-ten-nơ, sau đó cộng thêm khối lượng vỏ công-ten-nơ để tính ra tổng khối lượng công-ten-nơ hàng.

 

  • Weighting method 1
  • Weighting method 2

Sau đó, khách hàng nhập tên công ty và tên của người được ủy quyền.

Quý khách cũng có thể tải chứng từ, ví dụ như phiếu cân hàng, danh sách đóng gói nếu được yêu cầu.

Nhấp chuột vào mục “Add documents” (thêm chứng từ) để tải thêm hồ sơ. Khuyến khích tải hồ sơ có định dạng PDF, tuy nhiên hệ thống cũng hỗ trợ các định dạng file thông dụng khác.

Cuối cùng, nhấp chuột vào mục “Confirm và Submit” (Xác nhận và gửi) để kết thúc.

Lưu ý: Các ký tự đặc biệt như @ và ! không được phép sử dụng. Vui lòng sử dụng các ký tự khác.

Trình duyệt này cũng được hỗ trợ chạy trên các thiết bị di động để đảm bảo dữ liệu được gửi ngay sau khi công-ten-nơ được đóng hàng.

Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, vui lòng liên hệ văn phòng Kuehne + Nagel địa phương. Chi tiết liên hệ được cung cấp trong thông báo xác nhận yêu cầu vận chuyển của quý khách. Quý khách cũng có thể xem thông tin liên hệ tại đây.