SOLAS là gì?

SOLAS là tên viết tắt của “Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng của Con người trên biển” được xây dựng năm 1914. Phiên bản đầu tiên của công ước SOLAS được thông qua sau thảm họa tàu Titanic năm 1912, và sau đó tiếp tục được sửa đổi, bổ sung. Từ năm 1948, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý công ước SOLAS.

VGM của công-ten-nơ là gì?

VGM là tổng khối lượng của toàn bộ công-ten-nơ chở hàng (bao gồm khối lượng hàng hóa, vật liệu tải/máng tải, vật liệu lót hàng, vật liệu đảm bảo an toàn, khối lượng vỏ công-ten-nơ).

Yêu cầu cơ bản là gì?

Bên giao hàng phải xác nhận với bên vận tải tổng khối lượng (VGM) của công-ten-nơ, (bao gồm khối lượng hàng hóa, khối lượng của các thiết bị/vật liệu tải, vật liệu lót hàng, và khối lượng vỏ công-ten-nơ) kèm theo chữ ký (hoặc xác nhận bằng hình thức điện tử khác) của người chịu trách nhiệm xác nhận. Đây là thông tin bắt buộc, và trong hầu hết các trường hợp, phải được thông báo cho bên vận tải trước khi hàng hóa cập bến của bên vận tải.

SOLAS/VGM được áp dụng ở những quốc gia nào?

Tất cả các quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) – cơ quan của Liên Hợp Quốc phải tuân thủ theo quy định VGM. Một số quốc gia đã chủ động nội luật hóa quy định này. Một số khác còn bổ sung thêm những quy định khác bên cạnh quy định VGM.

Tại sao lại áp dụng VGM tại thời điểm này?

Quy định này là cần thiết để đảm bảo rằng bên giao hàng cung cấp đầy đủ và chính xác tổng khối lượng công-ten-nơ cho bên vận tải vì lý do an toàn. Trên thực tế, đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, gây ra thiệt hại về cả tính mạng lẫn tài sản do khai báo không chính xác tổng khối lượng công-ten-nơ.

Ai chịu trách nhiệm xác nhận và thông báo VGM?

Theo quy định của công ước SOLAS, bên giao hàng được chỉ định trong vận đơn đường có trách nhiệm thông báo cho bên vận tải (‘Chủ tàu’) và bên khai thác bến/bãi (‘Đại diện bến/bãi’) VGM của công-ten-nơ chở hàng.

Bên vận tải không sở hữu tàu (NVOCC) (cụ thể là Kuehne + Nagel) đóng vai trò trung gian giữa bên giao hàng và bên vận tải, theo đó, sẽ chịu trách nhiệm thông báo VGM cho bên vận tải dựa trên số liệu VGM do bên giao hàng cung cấp.

Cân công-ten-nơ thế nào để cung cấp số liệu VGM?

Dưới đây là 02 phương pháp cân đang được phép áp dụng:

  • Phương pháp 1: Sau khi hoàn thành đóng và niêm phong công-ten-nơ, Bên Giao hàng có thể tự cân, hoặc chỉ định bên thứ ba cân công-ten-nơ chở hàng.
  • Phương pháp 2: Bên Giao hàng, hoặc bên thứ ba được Bên Giao hàng chỉ định có thể cân các kiện hàng, bao gồm cả máng tải, vật liệu lót hàng, cùng với các vật liệu đóng gói và đảm bảo an toàn khác trong công-ten-nơ, sau đó cộng với khối lượng vỏ công-ten-nơ để tính ra tổng khối lượng của công-ten-nơ chở hàng.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập WSC (World Shipping Council) website.

“Phương pháp 1” là gì?

Sau khi hoàn thành đóng và niêm phong công-ten-nơ, bên giao hàng có thể tự cân, hoặc chỉ định bên thứ ba cân công-ten-nơ chở hàng.

“Phương pháp 2” là gì?

Bên giao hàng, hoặc bên thứ ba được bên giao hàng chỉ định có thể cân các kiện hàng, bao gồm cả máng tải, vật liệu lót hàng, cùng với các vật liệu đóng gói và đảm bảo an toàn khác trong công-ten-nơ, sau đó cộng với khối lượng vỏ công-ten-nở để tính ra tổng khối lượng của công-ten-nơ chở hàng.

Có thể tìm thấy thông tin về khối lượng vỏ công-ten-nơ ở đâu?

Khối lượng vỏ công-ten-nơ được ghi trên cửa công-ten-nơ. Một số hãng tàu còn công bố thông tin này trên website.

Tuy nhiên, khối lượng vỏ công-ten-nơ được công bố có thể sẽ thiếu chính xác vì lý do duy tu/sửa chửa, sàn gỗ bị ướt hoặc do các nguyên nhân khác.

Liệu có thể cân công-ten-nơ tại cảng hay không?

Về mặt lý thuyết cũng như về mặt pháp lý, công-ten-nơ có thể được cân tại cảng; tuy nhiên, không phải tất cả các cảng đều có cơ sở hạ tầng để thực hiện dịch vụ này, đặc biệt khi số lượng công-ten-nơ đi qua cảng quá lớn. Ngoài ra, việc cân công-ten-nơ tại cảng còn có thể gây ra ùn tắc giao thông và chậm trễ tiến độ.

Bên giao hàng có nghĩa vụ cung cấp những thông tin gì?

Dưới đây là những số liệu mà bên giao hàng phải cung cấp cho Kuehne + Nagel:

  1. VGM của mỗi công-ten-nơ (bao gồm khối lượng hàng hóa, vật liệu/máng tải, vật liệu lót hàng, vật liệu đảm bảo an toàn, khối lượng vỏ công-ten-nơ)
  2. Chữ ký (tên in hoa phục vụ công tác trao đổi dữ liệu điện tử) của người được ủy quyền chịu trách nhiệm xác nhận thông tin chi tiết về công ty và khối lượng công-ten-nơ chở hàng.
  3. Thông tin/giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền (cơ quan nhà nước) có liên quan.

Thời hạn thông báo VGM cho Kuehne + Nagel là khi nào?

Thời hạn thông báo VGM cho Kuehne + Nagel phụ thuộc theo từng cảng do việc thực thi quy định VGM vẫn thuộc thẩm quyền của cơ quan hàng hải địa phương.

Nếu tôi (bên giao hàng) quên cung cấp VGM của công-ten-nơ thì sao?

Kuehne + Nagel sẽ thường xuyên rà soát tình trạng VGM thông qua hệ thống cảnh báo để đảm bảo VGM được cung cấp đúng thời hạn, tránh khả năng xảy ra tình huống “không được tải hàng”.

Chuyên gia vận tải biển của chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng trong trường hợp VGM chưa được gửi.

Nếu tôi không cung cấp VGM thì sao?

Bên vận tải và bên vận hành cảng không được tải công-ten-nơ chở hàng lên tàu trừ khi có thông tin VGM của công-ten-nơ đó.

Nếu Kuehne + Nagel đại diện bên giao hàng tải hàng nguyên công-ten-nơ, ai sẽ chịu trách nhiệm báo VGM?

Trong trường hợp này, Kuehne + Nagel đóng vai trò nhà thầu (Bên khai thác kho bãi hoặc có chức năng tương đương), đại diện cho bên giao hàng tải và cân công-ten-nơ; tuy nhiên, bên giao hàng được chỉ định trong vận đơn đường biển (B/L) hoặc giấy gửi hàng đường biển (SWB) vẫn phải chịu trách nhiệm báo cáo VGM cho bên vận tải.

Kuehne + Nagel giới hạn trách nhiệm đối với bên giao hàng dựa trên các điều khoản và điều kiện và/hoặc theo hợp đồng đã được thỏa thuận với khách hàng.

Ai chịu trách nhiệm giám sát hoặc “thanh tra” quy định VGM theo công ước SOLAS

Các cơ quan Chính phủ có thẩm quyền chịu trách nhiệm đảm bảo bên giao hàng tuân thủ theo đúng quy định VGM theo công ước SOLAS, chẳng hạn như lực lượng Cảnh sát Biển Hoa Kỳ, lực lượng Cảnh sát biển & Hàng hải Vương quốc Anh.