Kuehne + Nagel là một trong những nhà cung cấp giải pháp vận tải đường biển hàng đầu thế giới.

Hơn 7.500 chuyên gia trong lĩnh vực vận tải đường biển của chúng tôi trên toàn thế giới luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn trong việc tìm kiếm giải pháp đúng đắn, cá biệt hóa các phương thức nhằm đáp ứng yêu cầu riêng của khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ có tính linh hoạt cao thông qua mạng lưới đối tác hàng đầu cũng như hệ thống thông tin toàn cầu KN Login – nền tảng cho phép dễ dàng theo dõi và kiểm tra hành trình thực tế của lô hàng.