1. LCL là gì?

LCL là viết tắt của từ less-than-container-load (hàng xếp không đủ một container), tức là hoạt động vận chuyển các lô hàng lẻ không chất đầy một container qua đường biển.

2. Chuyển tải (transshipment) là gì?

Chuyển tải là hành động dỡ hàng của bạn từ một tàu (thường là tàu container tiếp vận/tàu gom hàng) và xếp hàng sang một tàu khác hoặc một phương thức vận tải mới.

3. Đóng ghép hàng (co-loading) là gì?

Đóng ghép hàng là một thuật ngữ được sử dụng trong các giao dịch vận chuyển hàng lẻ, có nghĩa là một bên giao nhận vận tải chuyển hàng tới bên  chuyên chở, hoặc tới một bên giao nhận vận tải khác hay  bên gom hàng. Hàng LCL được đóng trong cùng một container không phải lúc nào cũng có cùng một đích đến cuối. Trong một vài trường hợp, hàng có thể được chuyển tải sang một container khác và tiếp tục lộ trình mới riêng biệt. Bên vận tải đóng ghép hàng hóa được gọi là bên đóng ghép (co-loader).

Tóm lại, đóng ghép hàng lẻ chỉ hàng hóa được chuyển tải và vận chuyển đến cảng đích sau đó.

Ưu điểm lớn nhất của hoạt động này đó là người nhận hàng có thể có được giá tốt nhờ vào mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, người nhận hàng sẽ được cung cấp vận đơn do công ty giao nhận vận chuyển phát hành (house bill), không phải vận đơn của hãng tàu (master bill).

4. Gom hàng là gì?

Là phương thức vận chuyển mà theo đó bên giao nhận vận tải hoặc bên gom hàng gộp các hàng lẻ từ nhiều người gửi thành một lô hàng có cùng điểm đến, nhằm nhận được mức phí ưu đãi hơn.

5. Ai sẽ phát hành vận đơn?

Bên giao nhận vận tải sẽ phát hành vận đơn cho lô hàng lẻ.

6. Ký mã hiệu hàng hóa nên được thiết kế như thế nào?

Các ký mã hiệu hàng hóa (shipping mark) theo yêu cầu của pháp luật đối với lô hàng lẻ là những chữ cái, số hoặc biểu tượng được in bên ngoài bao bì  với Mục đích là để phân biệt hàng hóa của bạn với hàng của những người gửi khác.

Các kí hiệu này nên được viết bằng cả tiếng Anh và ngôn ngữ của quốc gia cảng đích giúp nhận biết và xác định để làm thủ tục hải quan cũng như giao hàng một cách dễ dàng.


Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.