Xuất bản thông tin

Các chứng nhận của KN BatteryChain trong lĩnh vực sản xuất ô tô

Giải pháp KN BatteryChain được chứng nhận dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế đầy tham vọng được sử dụng rộng rãi trong ngành, vì vậy pin lithium của bạn chắc chắn được kiểm soát một cách an toàn.

KN BatteryChain là một giải pháp tiêu chuẩn hóa được chứng nhận dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế đầy tham vọng được sử dụng rộng rãi trong ngành, vì vậy pin lithium của bạn chắc chắn được kiểm soát một cách an toàn. Điều này không chỉ đảm bảo sự an toàn tối đa mà còn cho phép chúng tôi liên tục tối ưu hóa các quy trình và cải thiện chất lượng vận hành.

Tiêu chuẩn công nghiệp sản xuất ô tô quốc tế

KN BatteryChain dựa trên một trong những tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng rộng rãi nhất của ngành sản xuất ô tô đó là – ISO/TS 16949. Tiêu chuẩn quốc tế này thống nhất các hệ thống đánh giá và chứng nhận khác nhau được sử dụng trong chuỗi cung ứng ô tô trên toàn cầu. Chứng nhận này tương ứng với Tiêu chuẩn 6 Phần 2 của Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức (VDA) và tiêu chuẩn của Hiệp hội Ô tô Thế giới (IATF). Ngoài ra, chúng tôi có thể nhận thêm bất kỳ chứng nhận nào theo yêu cầu.

Kho lưu trữ pin đã được chứng nhận

Để xử lý hàng hóa pin lithium, tất cả các địa điểm Kuehne+Nagel phải trải qua một chương trình thực hiện toàn diện gồm 22 bước trước khi được chứng nhận. Các bước này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Đảm bảo rằng mỗi điểm có quyền truy cập vào Cố vấn An toàn Hàng hóa Nguy hiểm (DGSA)
  • Nhận thức về pin lithium và đào tạo chuyên môn bài bản về sản phẩm cho tất cả những người có liên quan

  • Một chu kỳ cải tiến liên tục bao gồm các thủ tục được lập thành văn bản, quản lý sự không phù hợp với công cụ toàn cầu TIP của chúng tôi, và đánh giá quản lý hàng năm

  • Hai lần kiểm toán toàn diện

Vui lòng liên hệ với nhóm chuyên gia của chúng tôi để biết thêm chi tiết về các chứng chỉ của chúng tôi.

Điểm liên lạc cho các dịch vụ của chúng tôi

Điểm liên lạc cho các dịch vụ của chúng tôi

Liên hệ với các chuyên gia ngay hôm nay

Liên hệ với chúng tôi