Floating Contact Form Portlet
Xuất bản thông tin

Quay lại Dịch vụ khai báo thủ tục hải quan

Giúp bạn dễ dàng thông quan và khai thông cửa khẩu.

Với các rào cản thương mại và các yêu cầu thủ tục hải quan ngày càng nghiêm ngặt, việc quản lý chuỗi cung ứng trở nên phức tạp hơn. Hơn 1.000 chuyên gia của chúng tôi tận tâm cung cấp giải pháp được thiết kế riêng dành cho dòng hàng hóa của bạn.

Bất cứ nơi nào bạn cần chuyên môn hải quan, chúng tôi đều có nhân lực, chứng chỉ và giấy phép để thông quan các lô hàng của bạn theo đúng lịch trình. Bất kể khối lượng, phạm vi hay quy mô, mạng lưới chuyên gia toàn cầu của chúng tôi có thể đáp ứng các cam kết trong bất kỳ khu vực nào bạn thực hiện kinh doanh.

Hãy chọn từ các dịch vụ cộng thêm của chúng tôi để duy trì lợi thế về tốc độ tiếp cận thị trường của bạn.

Hoạt động thủ tục hải quan: Cho dù bạn nhập khẩu hay xuất khẩu hàng hóa, chúng tôi đều có nhiều loại dịch vụ phù hợp với chuỗi cung ứng của bạn. Bạn có thể lựa chọn các dịch vụ có sẵn để chuẩn bị và xử lý tờ khai, tính thuế và thực hiện kiểm hóa. Hãy để Kuehne+Nagel hỗ trợ bạn các dịch vụ đặc biệt về kho ngoại quan, miễn giảm thuế đối với hàng hóa nhập vào hoặc xuất ra khỏi một khu vực kinh tế (IPR / OPR), cũng như thông quan của Khu vực mậu dịch tự do.

Quản lý thương mại: Khi bạn muốn giảm thiểu rủi ro và quản lý chi phí đối với các giao dịch xuyên biên giới, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Tìm hiểu sâu hơn về các Hiệp định thương mại tự do, dữ liệu thuế quan quốc tế và các chế độ hoàn thuế. Phát hiện các cơ hội tiết kiệm về thuế nhờ cơ chế tính điểm và kiểm tra tính lành mạnh của hải quan.

Tuân thủ Hải quan: Đội ngũ của chúng tôi tiếp cận một cách tỉ mỉ đối với các yêu cầu mang tính quy định cao. Chúng tôi đánh giá chuỗi cung ứng của bạn, thực hiện thẩm tra sau nhập khẩu, và phát triển các quy trình linh hoạt để ngăn ngừa các khoản phạt.

Kỹ thuật số hóa: Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn số hóa các quy trình thủ tục hải quan. Cổng thông tin hải quan một cửa là một trung tâm nhập liệu tự động cho tất cả các thủ tục hải quan trong khu vực của bạn. Bảng thông tin và các báo cáo cung cấp cho bạn khả năng theo dõi toàn bộ dữ liệu để bạn có thể đưa ra các quyết định chiến lược về thương mại.

Quý khách sẽ nhận được tất cả các lợi ích từ một thủ tục hải quan tinh gọn.

  • Giảm chi phí của bạn và giảm vốn lưu động bị ràng buộc trong chuỗi cung ứng bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng các chế độ tạm hoãn thuế, các chế độ hoàn thuế, cũng như các Hiệp định Thương mại Tự do
  • Chủ động với những thay đổi về quy định, thủ tục và giấy phép hải quan ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn
  • Hỗ trợ tìm kiếm và quản lý các đại lý thuê ngoài cung cấp dịch vụ hải quan
  • Hỗ trợ xin các chế độ ưu tiên hải quan, thủ tục, giấy phép hải quan và các nguồn lực khác

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm.