Floating Contact Form Portlet
Xuất bản thông tin

Quay lại Quản lý đơn hàng cho các chuỗi cung ứng quốc tế

Quản lý cả kết quả và rủi ro của nguồn cung ứng và sản xuất toàn cầu bằng một chuỗi cung ứng đồng bộ.

Quản lý chuỗi cung ứng xuyên biên giới quốc tế có thể phức tạp và tốn nhiều thời gian. Bạn muốn một đối tác logistics quan tâm đến từng chi tiết để đảm bảo sản phẩm của bạn di chuyển liên tục trên toàn cầu để tiếp cận đa dạng các thị trường mà đối tác đó có mặt. Nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể đơn giản hóa sự phức tạp chuỗi cung ứng của bạn với các giải pháp có thể mở rộng để hợp lý hóa việc thực hiện.

Bất kể quy mô công ty của bạn như thế nào, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực tìm nguồn cung ứng, sản xuất hoặc phân phối toàn cầu, Kuehne+Nagel đều có thể giúp bạn. KN International Supply Chain là dịch vụ quản lý quy trình trên toàn cầu xuyên suốt từ đầu đến cuối của chúng tôi, cho phép chuỗi cung ứng phát triển theo nhu cầu của bạn. Chúng tôi có thể tối ưu hóa tính sẵn có của các sản phẩm của bạn để đảm bảo chúng tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng và tuân thủ đầy đủ các quy định. Bạn sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực về mức tồn kho, đơn đặt hàng đã xuất đi và sản phẩm trả lại để hệ thống quản lý đơn hàng của bạn không chỉ kiểm soát chi phí mà còn tạo ra doanh thu và thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng. Cho dù bạn có một dự án độc lập hay cần đánh giá từ đầu đến cuối đầy đủ các quy trình của mình, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Các lợi ích bạn nhận được bao gồm:

  • Cải thiện sự tuân thủ của nhà cung cấp và hãng vận chuyển dịch vụ thông qua các quy trình chuẩn hóa, báo cáo chi tiết và phân tích nguyên nhân gốc rễ
  • Sử dụng nền tảng quản lý đơn hàng KN ESP của chúng tôi để tăng tính sẵn có của sản phẩm và mức độ dịch vụ khách hàng thông qua cải thiện hiệu suất của nhà cung cấp, tối ưu lịch trình và thời gian đến dự đoán:

  • Giảm chi phí vận tải của bạn thông qua việc sử dụng công-ten-nơ được cải thiện và quản lý thời gian vận chuyển
  • Tăng doanh số bán hàng bằng cách cải thiện tính sẵn có của sản phẩm, sự hài lòng của khách hàng và thời gian đưa ra thị trường
  • Có được sự yên tâm thông qua quản lý chủ động theo giai đoạn bằng cách theo dõi lô hàng theo thời gian thực và cung cấp thời gian đến dự đoán

Trao đổi trực tiếp với các chuyên gia của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin.