Floating Contact Form Portlet
Xuất bản thông tin

Quay lại Dịch vụ logistics cho ngành hàng tiêu dùng

Một sản phẩm toàn diện được thiết kế cho các ngành hàng tiêu dùng nhanh, đồ uống và thuốc lá, sản phẩm về phong cách sống và lĩnh vực bán lẻ để cho phép hàng hóa của bạn luân chuyển dễ dàng ở mọi giai đoạn của quy trình, từ giai đoạn là nguyên liệu thô đến tay người tiêu dùng cuối cùng.

Khi sở thích của người tiêu dùng thay đổi, biên lợi nhuận hoạt động thu hẹp và thị trường trở nên cạnh tranh hơn, bạn cần một nhà cung cấp dịch vụ logistics có kinh nghiệm có thể thúc đẩy thành công trên toàn bộ chuỗi giá trị của bạn.

Bạn có thể tin tưởng vào kiến thức chuyên môn về logistics của chúng tôi trong các dịch vụ giao nhận, quản lý cấp độ đơn hàng và vận chuyển của chuỗi cung ứng quốc tế, hay kể cả điều phối hoàn chỉnh các dịch vụ kho bãi và phân phối theo hợp đồng. Với kinh nghiệm hơn 100 năm trong việc giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu của họ, nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tùy chỉnh một giải pháp phù hợp chính xác với nhu cầu của bạn.

Nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc:

  • Phát triển chiến lược giải phóng hàng tồn kho để tăng yêu cầu dịch vụ, trong khi vẫn hoạt động với chi phí biến đổi thấp nhất trên mỗi đơn vị
  • Đàm phán về sự hội tụ của kỹ thuật số và ngoại tuyến khi các chuỗi cung ứng mới được tạo ra và kết nối với Internet vạn vật (IoT) phát triển hơn
  • Tận dụng các xu hướng trong lối sống của người tiêu dùng
  • Đáp ứng sức mua ngày càng tăng của người tiêu dùng, đặc biệt là ở Châu Á
  • Hỗ trợ nhu cầu của người tiêu dùng nhằm tăng tính bền vững trong chuỗi cung ứng

Bạn có thể chọn từ các giải pháp của chúng tôi phục vụ cho các ngành hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm về phong cách sốnglĩnh vực bán lẻ.

  1. KN OmniChain – Logistics thương mại điện tử định hướng tương lai cho chủ sở hữu thương hiệu bán sản phẩm về phong cách sống, nhà bán lẻ và người bán hàng trực tuyến.
  2. KN International Supply Chain – Dịch vụ quản lý đơn đặt hàng toàn cầu xuyên suốt từ đầu đến cuối cho phép chuỗi cung ứng của bạn phát triển theo nhu cầu của mình.
  3. KN Control Tower – Điều phối mạng lưới trọng yếu nhằm nâng cấp khả năng hiển thị cho tất cả các hoạt động logistics của bạn, bao gồm luồng hàng hóa, dữ liệu và thanh toán.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm ngay hôm nay.