Floating Contact Form Portlet
Xuất bản thông tin

Quay lại Quản trị doanh nghiệp về Tuân thủ - Kênh Báo cáo Bảo mật

Hãy liên hệ qua Kênh Báo cáo Bảo mật của Kuehne+Nagel nếu bạn nhận thấy bất kỳ việc gì diễn ra không phù hợp với các nguyên tắc về đạo đức kinh doanh.

Kênh Báo cáo Bảo mật

Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hậu cần hàng đầu thế giới, chìa khóa thành công của chúng tôi liên quan đến sự chính trực đối với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác kinh doanh, cổ đông và công chúng nói chung.

Nếu bạn muốn báo cáo một vi phạm, hãy nhấn vào nút bên dưới để được kết nối tới Kênh Báo cáo Bảo mật của chúng tôi.


Chính sách không trả đũa

Bất kỳ ai báo cáo quan ngại một cách thiện chí sẽ không cần lo ngại và sẽ được bảo vệ bởi Kuehne+Nagel và Luật quốc gia hiện hành. Tuy nhiên, việc báo cáo sai sự thật hoặc cung cấp thông tin giả mạo sẽ được xem là hành vi vi phạm kỷ luật lao động.