Floating Contact Form Portlet
Xuất bản thông tin

Quay lại Dịch vụ logistics cho sản phẩm công nghiệp

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và các chiến lược logistics cho đa dạng các lĩnh vực công nghiệp. Chúng tôi giúp cho chuỗi cung ứng của bạn trở nên cạnh tranh và bền vững thông qua phân tích dự đoán, tự động hóa và thuần hóa chọn lọc các yếu tố nội địa.

Lĩnh vực công nghiệp ngày càng phát triển đa dạng và phức tạp, xử lý mọi thứ từ nguyên liệu thô, hóa chất và các vật liệu đặc biệt cho đến các thành phần phức tạp cao và máy móc lớn. Ngoài ra, các hoạt động công nghiệp có xu hướng được đặt ở các vùng sâu vùng xa, đòi hỏi các chuỗi cung ứng phức tạp để xử lý đầu vào nguyên liệu và đầu ra sản phẩm.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ để điều phối đầy đủ tất cả các giải pháp vận tải dọc theo toàn bộ chuỗi giá trị của bạn. Bạn có thể quản trị toàn cầu các dự án của mình trong khi liên tục cải thiện khả năng xử lý hoạt động vận hành, tích hợp hệ thống và quản lý quy trình. Bạn cũng có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách sử dụng các cải tiến do các nền tảng liên kết của chúng tôi đề xuất, có thể quản lý khối lượng hàng hóa toàn cầu, ngân sách và thông tin về hiệu suất của bạn.

Đội ngũ của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong các công việc như:

  • Quản trị xuyên suốt quá trình làm việc trên toàn cầu với các nhà cung cấp và khách hàng của bạn

  • Cung cấp các giải pháp và dịch vụ logistics được điều chỉnh cho phù hợp với các phân khúc phụ như tập đoàn, hóa chất và vật liệu đặc biệt, cơ sở hạ tầng cho năng lượng tương lai cũng như các thành phần và máy móc

  • Tư vấn, phân tích và thiết kế để hợp nhất kỹ thuật logistics

  • Báo cáo được tiêu chuẩn hóa cung cấp hình dung rõ ràng về chuỗi cung ứng của bạn

  • Quản lý vận tải, bao gồm việc gom hàng, lập kế hoạch và thực hiện kho hàng

  • Chuyên quản lý các khách hàng trọng yếu với phạm vi quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu

Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp ngành cụ thể như sau:

  • KN BatteryChain - Quản lý toàn bộ quy trình chuỗi cung ứng cho pin lithium

  • KN International Supply Chain (Chuỗi cung ứng quốc tế) - Giải pháp theo mô hình tháp điều khiển của chúng tôi cho các giải pháp quản lý cấp độ đơn hàng và chuyến hàng liên quan đến nguồn nguyên liệu sản xuất truyền thống trên toàn cầu

  • KN ControlTower – Điều phối chuỗi cung ứng logistics tích hợp hàng đầu của chúng tôi đối với tất cả các hoạt động logistics của bạn

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.