Xuất bản thông tin

Bảo hiểm thương mại

Các giải pháp bảo hiểm thương mại bảo vệ toàn diện doanh nghiệp của bạn.

Bảo vệ hàng hóa là mối quan tâm hàng đầu, tuy nhiên, những rủi ro khác có thể xuất hiện trong hoạt động vận hành hàng ngày. Bất kể loại hình kinh doanh của bạn là gì và diễn ra ở đâu, bạn cần phải có biện pháp bảo vệ chống lại các sự kiện không lường trước được.

Bảo hiểm thương mại cung cấp mức bảo hộ chống lại các tai nạn, thiệt hại tài sản và các sự cố khác có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh thông thường. Từ các kế hoạch cơ bản đến các giải pháp chuyên biệt, chúng tôi cung cấp các phương án hiệu quả về chi phí cho:

  • Trách nhiệm của nhà khai thác vận tải
  • Thiệt hại về tài sản
  • Quản lý rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng và kinh doanh
  • Trách nhiệm của bên thứ ba
  • Trách nhiệm dân sự ô tô
  • Trách nhiệm của người sử dụng lao động
  • Các chương trình dự án

Kuehne+Nagel hợp tác với Công ty môi giới bảo hiểm quốc tế Nacora để hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ trong việc thiết kế, thực hiện và quản lý các chương trình bảo hiểm hiệu quả về chi phí. Hãy để các chuyên gia chăm sóc khách hàng của chúng tôi thiết kế một kế hoạch phù hợp với chiến lược của bạn.

Điểm liên lạc cho các dịch vụ Bảo hiểm

Điểm liên lạc cho các dịch vụ Bảo hiểm

Liên hệ với các chuyên gia ngay hôm nay

Liên hệ với chúng tôi