Xuất bản thông tin

Các tính năng chính trong quản lý chuỗi cung ứng 4PL

Hệ sinh thái tích hợp của chúng tôi cung cấp cho khách hàng khả năng điều phối chuỗi cung ứng của họ bằng cách gia tăng giá trị và giảm thiểu rủi ro.

Hệ sinh thái tích hợp của Kuehne+Nagel là kết quả của hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc tối đa hóa giá trị trong chuỗi cung ứng của khách hàng và áp dụng những bài học này vào các dịch vụ chúng tôi đang cung cấp. Các giá trị cốt lõi và công nghệ làm gia tăng khả năng hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong phạm vi hệ sinh thái này.

Tháp kiểm soát

Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể đánh giá rủi ro và cơ hội của mình chỉ trong vài bước. Chúng tôi gọi đây là công nghệ tháp kiểm soát, bởi nó cho phép bạn kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Tất cả các hoạt động của bạn được dung hòa bởi cấu trúc quản lý trung tâm sử dụng dữ liệu từ 8 tháp điều khiển. Tháp điều khiển của chúng tôi tích hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và chuẩn hóa định dạng của chúng, cho phép phân phối dễ dàng trong hệ thống của bạn và đảm bảo rằng khách hàng của bạn sẽ nhận được trải nghiệm đồng nhất.

Quản lý quy trình kinh doanh

Bằng cách duy trì các quy trình kinh doanh nhất quán trên toàn cầu, bạn có thể vận hành trơn tru và cung cấp dịch vụ vận chuyển một cách dễ dàng. Cơ sở hạ tầng tháp điều khiển của chúng tôi hỗ trợ triển khai các hoạt động được tiêu chuẩn hóa nhằm giúp cho vận hành liên tục và thực thi các quy trình tinh gọn.

Quản lý dữ liệu

Dữ liệu kinh doanh của bạn có giá trị và đội ngũ chúng tôi có thể tư vấn cho bạn dựa trên việc tích hợp dữ liệu và phân tích dữ liệu nâng cao. Sử dụng mô hình dữ liệu đồng nhất để gộp dữ liệu của bạn với dữ liệu bên ngoài, chúng tôi có thể chỉ cho bạn cách áp dụng phân tích dự đoán nhằm xác định và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

Nhiệm vụ trung lập

Tính trung lập là một chủ đề quan trọng đối với chúng tôi cũng như với khách hàng của chúng tôi. Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ 4 (4PL), chúng tôi có nhiệm vụ thay mặt cho khách hàng của mình hoạt động như một bên trung lập. Tính trung lập này gắn liền trong cấu trúc, hoạt động vận hành của chúng tôi và cả môi trường hệ thống. Tính trung lập này thường xuyên được kiểm toán.

ControLOG

ControLOG là bộ quản lý chuỗi cung ứng của Kuehne+Nagel, cho phép bạn hình dung mọi thành phần trong chuỗi cung ứng của mình. Nền tảng này cung cấp cho bạn đầy đủ khả năng điều phối với tính năng theo dõi theo thời gian thực, giải quyết vấn đề và giảm thiểu rủi ro một cách chủ động. Dựa trên mô hình đám mây lấy dữ liệu làm trung tâm, bạn có thể kết nối bất kỳ nguồn dữ liệu nào có thể truy cập với ControLOG. Bằng cách hợp nhất nhiều nguồn dữ liệu vào một kho dữ liệu thô, bạn có thể có được khả năng phân tích nâng cao, tạo lập dữ liệu thấu hiểu về doanh nghiệp và nhận thông tin hữu ích để giúp cải tiến hoạt động vận hành của mình liên tục.

Tất cả những yếu tố này tạo nên hệ sinh thái tích hợp độc lập được cung cấp bởi Kuehne+Nagel. Hãy liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm.

Logistics tích hợp của Kuehne+Nagel: Đặt nền móng cho thành công của bạn.

Điểm liên lạc cho các dịch vụ của chúng tôi

Điểm liên lạc cho các dịch vụ của chúng tôi

Liên hệ với các chuyên gia ngay hôm nay

Liên hệ với chúng tôi