Các địa điểm của chúng tôi tại Việt Nam được liệt kê dưới đây.
Để tìm kiếm các địa điểm Kuehne+Nagel khác trên thế giới, vui lòng nhấn vào đây.

KN Location Search Portlet

Chúng tôi tìm thấy 3 vị trí

Locations (3/3)

Địa điểm

Hai Phong

Le Hong Phong Street
180000 Hai Phong
Vietnam

Phone +84-31-382-6868
Fax +84-31-383-2383

Types of Service
Airfreight Seafreight Overland Contract Logistics

Opening Hours
Mon – Fri: 08:00 – 17:00

location-map

Địa điểm

Hanoi

Dao Duy Anh Street 9
100000 Hanoi
Vietnam

Phone +84 (024) 3968 9933
Fax +84 (024) 3968 9911
knvn.sales@kuehne-nagel.com

Types of Service
Airfreight Seafreight Overland Contract Logistics

Opening Hours
Mon – Fri: 08:00 – 17:00

location-map

Địa điểm

Ho Chi Minh City

Le Thanh Ton street 72
70100 Ho Chi Minh
Vietnam

Phone +84 (028) 3828 2200
Fax +84 (028) 3828 2244
info.hochiminhcity@kuehne-nagel.com

Types of Service
Airfreight Seafreight Overland Contract Logistics

Opening Hours
Mon – Fri: 08:00 – 17:00

location-map