Floating Contact Form Portlet
Xuất bản thông tin

Quay lại Sản phẩm Expo and Event

Lập kế hoạch và điều phối vận chuyển cho sự kiện trên toàn thế giới - với sự am hiểu về khu vực địa phương.

Bạn đang muốn quảng bá sản phẩm của mình cho những người mua tiềm năng trên toàn thế giới tại hội chợ thương mại? Hoặc bạn có thể đang quan tâm đến việc thực hiện một sự kiện trực tiếp trước hàng nghìn người? Chúng tôi là một đối tác vận chuyển giàu kinh nghiệm có thể giúp bạn hiện thực hóa sự kiện của mình.

Với tư cách là đối tác vận chuyển chính thức của nhiều hội chợ và triển lãm thương mại lớn trên toàn thế giới, đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và nhà môi giới hải quan chính thức được chỉ định cho các sự kiện thể thao quốc tế hàng đầu, chúng tôi biết mình cần phải đem đến sân khấu lớn những gì.

Đội ngũ hơn 250 chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu trong tất cả các lĩnh vực của ngành triển lãm và sự kiện, từ triển lãm giới thiệu sản phẩm đến tour biểu diễn nhạc giao hưởng.

Trải rộng trên 35 văn phòng chuyên biệt, mạng lưới của chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ để hỗ trợ việc lập kế hoạch, điều phối và các yêu cầu vận chuyển cho dự án của bạn. Chúng tôi được trang bị đầy đủ kinh nghiệm chuyên môn sâu sắc để xử lý việc vận chuyển các loại sản phẩm khác nhau, yêu cầu tốc độ khác nhau kể cả trong thời gian gấp rút, cũng như đến các địa điểm đa dạng.