Floating Contact Form Portlet
Các địa điểm của chúng tôi tại Việt Nam được liệt kê dưới đây.
Để tìm kiếm các địa điểm Kuehne+Nagel khác trên thế giới, vui lòng nhấn vào đây.
KN Location Search Portlet

Chúng tôi tìm thấy 5 vị trí

Locations (5/5)

Địa điểm

Bac Ninh

Street 6, VSIP Bac Ninh Intergrated Township No.3
22101 Bac Ninh
VIET NAM

Phone +84 (024) 7109 3900
knvn.sales@kuehne-nagel.com

Opening Hours
Mon - Fri: 08:00 - 17:00

location-map

Địa điểm

Hai Phong

Le Hong Phong Street Thuy Duong Business Center
18000 Hai Phong
VIET NAM

Phone +84 (225) 710 9933
knvn.sales@kuehne-nagel.com

Types of Service
Air Logistics, Sea Logistics, Road Logistics, Contract Logistics

Opening Hours
Mon – Fri: 08:00 – 17:00

location-map

Địa điểm

Hanoi

Dao Duy Anh Stree 9, 19th FL, VCCI Tower
11001 Hanoi
VIET NAM

Phone +84 (024) 3968 9933
Fax +84 (024) 3968 9911
knvn.sales@kuehne-nagel.com

Types of Service
Air Logistics, Sea Logistics, Road Logistics, Contract Logistics

Opening Hours
Mon – Fri: 08:00 – 17:00

location-map

Địa điểm

Ho Chi Minh City

Le Thanh Ton street 72, Vincom Center
70100 Ho Chi Minh
VIET NAM

Phone +84 (028) 3828 2200
Fax +84 (028) 3828 2244
info.hochiminhcity@kuehne-nagel.com

Types of Service
Air Logistics, Sea Logistics, Road Logistics, Contract Logistics

Opening Hours
Mon – Fri: 08:00 – 17:00

location-map

Địa điểm

Kuehne+Nagel Logistics Hub

Truong Van Hai Road 5
81101 Bien Hoa City
VIET NAM

Phone +84 (0251) 730 9898
knvn.sales@kuehne-nagel.com

Types of Service
Sea Logistics

Opening Hours
Mon - Fri: 08:00 - 17:00

location-map