1. Mã HS là gì?

Mã HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) là mã số phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu dùng để xác định thuế suất, được xây dựng dựa trên “Hệ thống mô tả và hài hòa hàng hóa” quy định bởi Tổ chức Hải quan thế giới WCO.

2. Mã HS có bao nhiêu chữ số và ý nghĩa?

Hiện nay, mã HS quy định gồm 8 chữ số với các ý nghĩa như sau:

  • Ở cấp độ 2 chữ số đầu của mã HS để chỉ Chương của hàng hóa;
  • Ở cấp độ 4 chữ số đầu của mã HS để chỉ Nhóm của hàng hóa;
  • Ở cấp độ 6 chữ số đầu của mã HS để chỉ Phân nhóm của hàng hóa;
  • Ở cấp độ 8 chữ số của mã HS để chỉ chính xác mã hàng hóa được phân loại theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

3. Làm sao để tra cứu mã HS?

Tra cứu trên hệ thống của Tổng cục Hải quan Việt Nam tại đây.