Xuất bản thông tin

EDI - Khả năng trao đổi dữ liệu điện tử

Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) là trao đổi trực tiếp giữa máy tính gửi với máy tính nhận các tài liệu kinh doanh trong một định dạng dữ liệu điện tử tiêu chuẩn giữa các đối tác kinh doanh.

EDI là giao tiếp tự động cho phép bạn đơn giản hóa việc tương tác với chúng tôi, đồng thời cải thiện độ chính xác, tốc độ và giảm chi phí.

Kuehne+Nagel có thể giúp bạn tạo quy trình tinh gọn, cải thiện chất lượng dữ liệu và tối đa hóa khoản đầu tư công nghệ bằng cách tránh làm việc thủ công và quản lý các lô hàng của bạn bằng hệ thống của riêng bạn.

 

Các giải pháp EDI của chúng tôiCác quy trình kinh doanh mà bạn có thể liên kết bằng cách sử dụng EDICác phương pháp giao tiếp
 • Giải pháp tích hợp tiêu chuẩn
 • Giải pháp tích hợp tùy chỉnh
 • Dịch vụ tích hợp của bên thứ ba
 • Dịch vụ tháp điều khiển
 • Quản lý dự án
 • (VAN)
 • Đơn đặt hàng vận chuyển
 • Trang thái lô hàng / Tình trạng kho hàng
 • Xác nhận vận chuyển
 • Đơn đặt hàng
 • ASN (Thông báo vận chuyển trước)
 • Tradacoms
 • Hóa đơn vận chuyển hàng hóa
 • Bán hàng / Đơn đặt hàng
 • Chứng từ chuyển giao
 • Telematic-Sensors

 

 • AS2 (Tuyên bố về khả năng áp dụng 2)

 • HTTP (S) (Bảo mật giao thức truyền tải siêu văn bản)

 • (S) FTP (Giao thức truyền tệp an toàn)

 • OFTP-2

 • Mạng lưới giá trị gia tăng

 • RosettaNet

 • WebServices

 

Hợp tác với chúng tôi để trải nghiệm những lợi ích sau:

 • Cải thiện tốc độ thực hiện các giao dịch chỉ trong vài phút

 • Giảm chi phí liên quan đến các hoạt động thủ công và tăng năng suất

 • Nâng cao độ chính xác bằng cách truyền dữ liệu mà không cần can thiệp thủ công

 • Cải thiện hiệu quả bằng cách đảm bảo dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp được gửi và theo dõi theo thời gian thực

 • Hỗ trợ hệ thống 24/7

Trò chuyện với các chuyên gia của chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm về cách Kuehne+Nagel có thể giúp bạn tích hợp hệ thống.

Điểm liên hệ với các chuyên gia

Điểm liên hệ với các chuyên gia

Liên hệ với các chuyên gia ngay hôm nay

Liên hệ với chúng tôi